Učte se cizí slovíčka snadno a rychle pomocí obou mozkových hemisfér

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.
Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Václav Posolda, bydliště: Ctiradova 12, Brno 64300, IČ: 04065620,
ÚOOÚ č.00058997, registrace: magistrát města Brna a provozuji webovou stránku
pametauceni.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji,
jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou
dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou
pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat
na tel. čísle 739619543 nebo na e-mail: vaclavposolda@pametauceni.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami,
a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

• poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, případně adresu potřebuji k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zaslání eBooku, zasílání online kurzu, atd.)

• vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl
zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

• marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte
využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým
zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje
novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na
základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Pokud narazím na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rád vám jeho práci
v e-mailu doporučím. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím
odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

• pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také
inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např.
pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 2 let
od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat
prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt,
pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem
v konkrétních případech neuvedll jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP
adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení
zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem
správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho
souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání
osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních
technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je
jako kdyby byli moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá
možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují
zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži
zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů,
kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Fapi - aplikace pro fakturaci
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
Seznam - Sklik
Gopay - poskytovatel platební brány
Mioweb - webová platforma
Smartemailing - emailové služby

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace
či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji
vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást
minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na
sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete
chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě
prostřednictvím e-mailu: vaclavposolda@pametauceni.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se
zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve
lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální
nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování
nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl
námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů
zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování
pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému,
budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím
rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě.
Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.
V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od
sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.
Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a
např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou
zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní
údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás
budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu
se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů. Budu rád pokud nejprve budete o tomto podezření
informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li
můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho
souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím
odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že moji zpracovatelé,
kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich
osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení
závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše
osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují
předchozí Ochranu osobních údajů.