Učte se cizí slovíčka snadno a rychle pomocí obou mozkových hemisfér

Chcete se stát chytřejšími? Používejte kritické myšlení

Chcete se stát chytřejšími? Používejte kritické myšlení

Také se vám občas stává, že se s některými lidmi nejste schopni na ničem shodnout? Určitě si také vzpomenete na situace, když se snažíte někoho přesvědčit o tom, že váš názor je správný, a ten druhý člověk není schopen uznat, že máte pravdu. Je vám to povědomé?

Všeobecně hádky a neshody našich názorů s názory jiných lidí jsou způsobeny převážně tím, že máme rozdílné životní hodnoty, jiné zkušenosti, a nebo máme problémy s našim egem.

O životních hodnotách tento článek není, tak si je probereme jen okrajově. Každý máme svůj žebříček životních hodnot. Některé hodnoty jsou pro nás velice důležité a jiné méně. Pokud máme na prvním místě v žebříčku hodnot například rodinu, budeme se snažit dělat vše proto, aby byla rodina spokojená. Naopak člověk, který má na prvním místě v žebříčku hodnot peníze a rodinu až vespod svého žebříčku hodnot, nebude toužit po zakládání rodiny a bude se soustředit na získávání peněz.

Vrátíme se však zpátky ke kritickému myšlení. Co to je kritické myšlení? Je to schopnost nepodléhat našemu prvnímu dojmu, nepřebírat bezmyšlenkovitě jiné názory, ale vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak jiných důvěryhodných osob i zdrojů.

Důležité je snažit se vidět věci z různých úhlů pohledu. To nám pomůže získat nadhled a odosobnit se od našich názorů, které můžeme zpochybňovat.

A proč zpochybňovat naše názory? Protože i naše názory se během života mění. V deseti letech jsme měli jiné názory než v patnácti a v patnácti jiné než v osmnácti… A každý jsme se během života už mnohokrát spletli, tedy je šance, že se pleteme i teď.

Můžeme tedy předpokládat, že se celý život budou naše názory měnit, takže čím více budeme otevřeni názorům jiných lidí, tím více můžeme být myšlenkově bohatší. Proto je tedy nesmysl snažit se za každou cenu prosazovat před ostatními lidmi svoje názory, pokud s jistotou nepochopíme, jaký názor mají ostatní lidé.

Bohužel část lidí dává přednost právě svému egu a nejsou schopni uznat, že někdo jiný má třeba lepší nápad, plán atd. a raději trvají na svém řešení i když je třeba horší.

Nebylo by naopak lepší, abychom se na tuto situaci dívali způsobem: ať se radši stokrát ukáže, že jsme se spletli a ten druhý člověk měl pravdu a jeho myšlenka byla lepší, než kdybych měli pravdu pokaždé my? Protože pokud se stokrát spleteme a uvědomíme si, že někdo jiný měl pravdu, znamená to, že jsme zas myšlenkově bohatší, ale pokud bychom měli stokrát pravdu jen my, nic by nám to nepřineslo. Proto je dobré odhodit své ego i své názory a snažit se poslouchat rozdílné názory a myšlenky.

To samé platí i u učení se novým dovednostem, poslouchání kontroverzních témat atd. Je zde však jedna důležitá věc, a to zda existují důkazy nebo vědecké studie, které by mohly určité téma potvrdit. Protože to, že nám některé názory a informace dávají smysl, neznamená, že musí být pravdivé. Proto je vždy důležité nezaujatě posuzovat konkrétní informace z více spolehlivých zdrojů.

A teď se nám to ještě více zamotá 🙂 Mnoha sociálními experimenty bylo prokázáno, že člověk, který má určitý názor, se vždy snaží vědomě i podvědomě hledat důkazy toho, že jeho názor je pravdivý a naopak důkazy, které jsou proti jeho názoru, se snaží přehlížet. V dnešní době je také snadné najít mnoho zdrojů, které potvrzují snad jakýkoliv názor, a právě proto bychom se měli snažit dívat na informace vždy nezaujatě.

Podíváme se, jak může kritické myšlení vypadat v praxi na kontroverzním tématu:

Kdybyste se mě před deseti roky zeptali, jestli existuje UFO, odpověděl bych, že ne. To však neznamená, že UFO je nebo není. To jen znamená, že jsem měl tento názor. Názor je však názor a pokud není něčím podložen, neznamená to, že je pravdivý.

Kdybyste se mě zeptali na tu samou otázku teď, odpověděl bych, že nevím. Existuje spousta dokumentů, ve kterých je UFO spatřeno a existují i lidé, kteří údajně UFO viděli. Pravda však je, že existují i lidé, kteří lžou a chtějí na sebe upoutat pozornost a existují i lidé, kteří mají halucinace. V dnešní době existuje také hodně filmů, ve kterých můžeme vidět tak dokonalé efekty, že se nedají rozeznat od skutečnosti. Netvrdím, že lidé, kteří viděli UFO, si vymýšlí, ale stejně tak nemůžeme tvrdit, že si nevymýšlí. Na druhou stranu je vesmír tak obrovský, takže šance, že by vznikla další obydlená planeta krom naší Země, tady určitě je. Takže proč by nemohli existovat i obyvatelé jiné planety?

Z kritického myšlení tedy plyne, že nemůžeme tvrdit, že obyvatelé jiných planet existují nebo neexistují – byl by to totiž jen náš názor, který by byl založen na základě našeho přesvědčení, které nemusí být pravdivé. Na základě kritického myšlení tedy obyvatelé jiných planet mohou existovat, to však neznamená, že existují.

K závěru článku by bylo vhodné zmínit jeden zajímavý experiment, který se odehrál v Kalifornii. Hlavní roli v tomto experimentu hraje výzkumník (převlečený za dobrovolníka), který se snažil přesvědčit majitele domů, aby umístili na svoji předzahrádku obrovské billboardy s nápisem JEZDĚTE OPATRNĚ. S tímto požadavkem pochopitelně souhlasilo pouze 17% lidí. Zajímavé je, že v okolní oblasti byli lidé vůči této nabídce vstřícní a s požadavkem souhlasilo 76% lidí. A jak je možné, že stejnému požadavku najednou vyhovělo nesrovnatelně více lidí? Na druhou skupinu byla použita manipulativní technika „noha ve dveřích“. Dva týdny před požadavkem umístění billboardu druhou skupinu navštívil jiný dobrovolník a požádal ji, jestli by umístili před svůj dům asi deseticentimetrovou cedulku s nápisem
ZA VOLANTEM BEZPEČNĚ.

Jednalo se o malý a nevinně vypadající požadavek, se kterým většina lidí souhlasila. Avšak ve skutečnosti nebyl tento požadavek vůbec nevinný a měl za následek právě to, že lidé po vyhovění tomuto malému požadavku umísťovali velký billboard na svoji předzahrádku.

A jaké je vysvětlení?

Lidé, kteří dříve vyhověli malému požadavku, totiž začali sami sebe považovat za více angažované a začal se jim měnit pohled na sama sebe. A díky tomu souhlasili i s umístěním velkého billboardu na svůj pozemek, protože tento požadavek byl v souladu s nově vytvořeným obrazem jejich já. Tento experiment je krásná ukázka toho, jak snadno jsme zmanipulovatelní a jak nenápadně může někdo vložit informace do našich hlav a my je přijmeme za své.

Myšlenka tohoto článku je, abychom se na vše nedívali jen z našeho úhlu pohledu, protože existuje i mnoho různých dalších úhlů. V dnešní době jsme ze všech stran „bombardování“ z TV i internetu mnohými nepravdami a polopravdami, a právě proto je důležité neustále trénovat své kritické myšlení. Tento tlak (často je také nazývaný jako debilizace) se bude stále více zvyšovat. A právě kritické myšlení je jedna z věcí, které nám pomohou se schopností vzdělávat se a rozlišovat podstatné od nepotřebných informací a nepropadnout tomu, co je nám určitým způsobem tlačeno do našich hlav. 

Zkrátka schopnost kriticky myslet je zásadní pro naši schopnost
vzdělávat se i pro naši celkovou budoucnost.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  •  
     
  • Kontakt

    Tel. 739 619 543
    vaclavposolda@pametauceni.cz