Online kurz: Trénink paměti
   naučte se zapamatovat si cokoli 

Neuroplasticita – schopnost mozku učit se a měnit

Věděli jste, že na světe existuje několik lidí, kteří se narodili jen s jednou polovinou mozku a vedou normální plnohodnotný život? A jak je to možné? Náš mozek je totiž neuroplastický.

A co to je mozková neuroplasticita? Neuroplasticitu můžeme popsat tak, že náš mozek se během celého našeho života neustále mění, dostavuje, formuje… zkrátka neuroplasticita je zjednodušeně: schopnost našeho mozku měnit se, učit se a přizpůsobovat.

V minulosti si doktoři mysleli, že náš mozek je neuroplastický jen v mládi. Dnes už však bylo mnoha vědeckými studiemi dokázáno, že náš mozek se dokáže měnit během celého našeho života, tedy i ve stáří. Zajímavé je, že náš mozek má takovou schopnost neuroplasticity, že se dokáže měnit i na fyzické úrovni.

To znamená, že náš mozek na základě toho, co děláme, jak přemýšlíme… mění svoji strukturu na viditelné úrovni. Krásně si to můžeme ukázat na studii, která se prováděla u londýnských taxikářů. A proč u londýnských taxikářů?

Pokud totiž chce být člověk v Londýně taxikář, musí splnit velice náročnou taxikářskou zkoušku. Tato zkouška spočívá v dokonalé znalosti všech ulic, památek…zkrátka celého města. Na tuto zkoušku se lidé učí přibližně 3 až 4 roky.

Princip této studie byl v tom, že se vzala skupina lidí, kteří se chtěli stát taxikáři. Této skupině se zdokumentoval vzhled jejich mozku pomocí přístrojů, a to před tím, než se začali učit na zkoušku a po dokončení zkoušky (po 3 až 4 letech usilovného učení).

V této studii se ukázalo, že u všech taxikářů se přibližně zvětšila o 5 % část mozku, která se nazývá hipokampus. Hipokampus je velice důležitý pro naši paměť, ale také pro prostorovou orientaci. Což odpovídá krásně tomu, proč se taxikářům zvětšila právě tato část mozku. (Mimochodem v hipokampu se nám také tvoří během celého našeho života nové mozkové buňky).

Zvětšení mozku o pět procent není rozhodně malé, ale úžasnější je to, když si uvědomíme, že se náš mozek na základě našich myšlenek mění na fyzické úrovni. Tedy myšlenkami ovlivňujeme hmotu 🙂 Což je úžasné.

I po tomto uvědomění se však může zdát nemožné, jak někdo dokáže žít jen s jednou polovinou mozku. K tomu se dostaneme už za malou chvíli 🙂

Určitě víte, že každý člověk má dvě poloviny mozku a každá polovina slouží k jinému účelu. Například levá polovina mozku se spíš zaobírá logikou, daty, analytickým myšlením…a pravá polovina se věnuje například tvořivosti, intuici, emocím atd.

Také je velice zajímavé, že mozky všech lidí si jsou velice podobné. Tedy v určitých částech mozku máme různá centra a tato centra se nachází u všech lidí na stejných místech (až na několik malých výjimek). Zkrátka pokud neurochirurg potřebuje v mozku najít zrakové centrum, ví přesně, na jakém místě se toto centrum nachází. Tedy není to tak, že by u jednoho člověka bylo zrakové centrum v přední části mozku, u jiného v zadní části atd. Tato centra jsou v našem mozku vždy na stejných místech.

A o to víc je zajímavější, že existují lidé, kteří mají pouze jednu polovinu mozku a s touto jednou polovinou mozku dokáží prakticky to samé jako lidé se dvěma polovinami mozku.

Logicky bychom také mohli odvodit, že když člověku chybí jedna polovina mozku a mozková centra u lidí jsou vždy na stejných místech, tak se nemohla určitá mozková centra člověku s jednou polovinou mozku vytvořit, tedy člověku tato centra musí chybět. Takže člověk s jednou polovinou mozku by například neměl vidět, mluvit, přemýšlet…zkrátka měl by mít obrovské množství omezení. Pravda je taková, že když by nám někdo v dospělosti odebral polovinu mozku, tak by náš život skončil.

A jak tedy někdo může fungovat jen s jednou polovinou mozku? Je pravda, že náš mozek je neuroplastický celý život, ale náš mozek má největší schopnost neuroplasticity v dětství, kdy je tato schopnost naprosto úžasná, až zázračná.

A tato schopnost neuroplasticity je až tak „dokonalá“, že když se narodí novorozenec jen s jednou polovinu mozku, tak se mozek novorozence začne přizpůsobovat. Tedy mozek novorozence začne využívat prostoru, který má k dispozici, a začne si vytvářet různá centra v jedné polovině mozku. Tedy mozek začne tvořit určitá centra na místech, kde by tato centra vlastně „být neměla“. Zkrátka náš mozek se adaptuje na situaci, kterou ještě nezažil a udělá vše proto, aby mohl fungovat co nejlépe. Což je naprosto úžasné.

Je škoda, že náš mozek není takto zázračně neuroplastický celý život. To by se vyřešilo spoustu problémů. Například pokud by si člověk poranil třeba zrakové centrum, tak by si náš mozek vytvořil nové zrakové centrum na jiném místě a my bychom znovu viděli.

Bohužel k takové neuroplasticitě dochází jen u novorozenců a prvních letech života dítěte a od tohoto období se naše schopnost neuroplasiticity zmenšuje.

Důležité však je, že tato schopnost je zachována během celého našeho života…tedy čemu se budeme věnovat, nad čím budeme přemýšlet, jak moc budeme aktivní nebo pasivní…zkrátka na základě, toho, jak budeme žít, se během celého našeho života náš mozek bude měnit.

A je vážně úžasné, když si uvědomíme, že našimi myšlenkami dokážeme změnit něco na fyzické úrovni.

V tomto článku jsem popisoval také některé informace, které popisuji v online kurzu:
Trénink paměti – naučte se zapamatovat si cokoli.

Pokud vás tyto informace zajímají, můžete se zdarma přihlásit právě do neplacené časti online-kurzu, ve kterém také popisuji, jak více stimulovat hipokampus, aby produkoval větší množství nových mozkových buněk a jak zabránit zbytečnému odumírání těchto mozkových buněk. A samozřejmě se dozvíte i spoustu dalších zajímavých informací a podíváme se i na paměťové techniky 😉 Vstupte ZDARMA do kurzu > >

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  •  
     
  • Kontakt

    Tel. 739 619 543
    vaclavposolda@pametauceni.cz